Re-integratie

Met re-integratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld. Terugkeer na een langere afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte, of het aan het werk gaan vanuit een uitkeringssituatie. Re-integratie is een proces dat voor iedereen anders is en vraagt om begeleiding en maatwerk.

Begeleiding bij re-integratie.

Als je een uitkering krijgt dan heb je te maken met het UWV, de gemeente, je ex-werkgever of je verzekeringsmaatschappij. Zij begeleiden je bij de terugkeer naar werk. Dat kan bijvoorbeeld sollicitatietraining zijn of bemiddeling naar een werkgever. De begeleiding is altijd maatwerk. In veel gevallen wordt de begeleiding uitbesteed aan een re-integratiebedrijf.

De instantie waar je mee te maken hebt kan een budget beschikbaar stellen voor je begeleiding bij re-integratie. Het re-integratiebedrijf kijkt mee naar wat er nodig is om weer aan het werk te kunnen. Er wordt een plan opgesteld en ter beoordeling aan de uitkerende instantie voorgelegd. Wanneer het plan is goedgekeurd wordt een budget voor een bepaalde periode afgegeven en kan het re-integratie proces van start.


Het re-integratie proces.

Een proces is het beloop van een geleidelijke verandering. De terugkeer naar werk heeft ook te maken met verandering. Het is een persoonlijke zoektocht. Het begint bij weten welk werk je wilt of kunt doen. Daarnaast is goede voorbereiding belangrijk. Dat maakt de kans om aangenomen te worden voor een baan zo groot mogelijk.

Onderdelen van die voorbereiding kunnen zijn:

Sollicitatietraining en het leren schrijven van een sollicitatiebrief en een CV.
Klik hier voor meer informatie

Verbeteren van persoonlijke vaardigheden bijv. beter voor jezelf opkomen.
Klik hier voor meer informatie

Verbeteren werknemersvaardigheden bijv. klantgericht werken.
Klik hier voor meer informatie

Leer/werk plek om ervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen.
Klik hier voor meer informatie

Arbeidsgewenning om te wennen aan het arbeidsritme of ervaring op te doen in een bepaalde branche.
Klik hier voor meer informatie

Als de nieuwe baan is gevonden kan de eerste periode begeleiding worden geboden (Jobcoaching) om goed goed op weg te komen. Dit is natuurlijk afhankelijk van het budget voor je re-integratie.
Klik hier voor meer informatie


Re-integratie en de werkgever.

De druk op de werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen wordt de laatste jaren steeds groter. In het sociaal akkoord van 2013 zijn hierover afspraken gemaakt. Het re-integratiebedrijf kan hierbij ondersteuning bieden.

Het bieden van kansen en het creƫren van een toekomstperspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geeft een sociaal en betrokken karakter aan een onderneming. Het is tevens een investering in mensen en in de gemeenschap (Social return).
Klik hier voor meer informatie

Er zijn verschillende opties:

Een werkgever kan een Leer/werk plek bieden zodat de werkzoekende ervaring kan op doen om zijn/ haar kansen op werk te vergroten. Er zijn verder geen verplichtingen.
Klik hier voor meer informatie

Als de samenwerking goed bevalt is het aangaan van een dienstverband wellicht het overwegen waard. Als daar twijfels over zijn bestaat de mogelijkheid van een Proefplaatsing.
Klik hier voor meer informatie

Tot slot bestaan er Subsidies en regelingen die voor de werkgever interessant kunnen zijn bij ondersteuning bij re-integratie. Het re-integratiebedrijf kan hierbij helpen.
Klik hier voor meer informatie


Re-integratie en verenigingen

Voor verenigingen geldt eigenlijk hetzelfde als voor werkgevers, met dat verschil dat van het zicht op een eventueel dienstverband geen sprake is. Daar komt bij dat het mogelijk niet wenselijk is om elk half of heel jaar weer een nieuw persoon te verwelkomen. In dat geval zou Dagbesteding een betere optie zijn.
Klik hier voor meer informatie

Leer/ werk plekken bij verenigingen kunnen nuttig zijn als stage voor een opleiding bijv. in de horeca of groenvoorziening.
Klik hier voor meer informatie