Toelichting termen

Psycho sociale problematiek

Het samengaan van psychische problemen die hun weerslag hebben op het sociale leven en sociale problemen die hun weerslag hebben op de psychische gesteldheid.

Lees meer


Participatieladder

De participatieladder is een manier om mensen te activeren om mee te doen in de maatschappij. De ladder is er in verschillende varianten. De Participatieladder gericht op deelname in de maatschappij is als initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld, voor en door gemeenten. Deze ladder bestaat uit zes treden en heeft als hoogste doel economische zelfstandigheid voor de deelnemers. De ladder kan worden gebruikt als meetinstrument om te zien hoe iemand functioneert.

De zes treden zijn:

 • Geïsoleerd leven
 • Sociale contacten buitenshuis (bezoeken van vrienden en buren, af en toe een georganiseerde activiteit bijwonen)
 • Deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging)
 • Onbetaald werk (werk waarbij de uitkering volledig wordt behouden, bijvoorbeeld bij een stage of vrijwilligerswerk)
 • Betaald werk met ondersteuning (bijvoorbeeld werk gecombineerd met een gedeeltelijke uitkering of het volgen van een inburgeringcursus)
 • Betaald werk zonder ondersteuning (bijvoorbeeld baan met arbeidscontract, ondernemer of zzp'er)

De 8 leefgebieden

Veel hulpverleningsorganisaties en organisaties voor zorg en welzijn maken onderscheid tussen leefgebieden. Er bestaan verschillende indelingen.

KlikWerkt onderscheid acht leefgebieden:

 • psychisch functioneren
 • lichamelijk functioneren
 • zingeving
 • huisvesting
 • financiën
 • praktisch functioneren
 • sociaal functioneren
 • dagbesteding

Social return

De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Het beleid hiervoor is nog volop in ontwikkeling.

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.


Subsidies en regelingen.

Er bestaan voor werkgevers subsidies en regelingen die het aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de social return, proefplaatsing en loonkostensubsidie. Met de komst van de participatiewet in 2015 gaat hier naar verwachting wel e.e.a. in veranderen.