Wat is KlikWerkt?

Wij zijn een kleinschalige organisatie die op lokaal niveau samen met bedrijven en verenigingen mensen willen ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling naar onafhankelijke maatschappelijke participatie.

Wie zijn wij?

De oprichters van KlikWerkt! zijn Maarten en Bianca Haverkamp. Maarten is van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige en Bianca is van oorsprong maatschappelijk werker. We hebben beiden tien jaar als woonbegeleider in de psychiatrie gewerkt. Maarten heeft aansluitend tien jaar als leiding gevende in de ouderenzorg en de psychiatrie gewerkt. Daarna heeft hij een trainersopleiding gedaan en heeft hij als docent aan het HBO voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gewerkt. Bianca heeft de afgelopen dertien jaar diverse functies vervuld binnen het domein dagbesteding en arbeidsparticipatie.  Als manager binnen de dagbesteding hield zij zich voornamelijk bezig met het ontwikkelingen van nieuwe initiatieven die de ontwikkeling van cliënten tot hun recht deed komen.  

“Een participatiesamenleving begint bij een maatschappelijke verandering”  

Wij geloven in mogelijkheden van mensen, zonder daarbij eventuele kwetsbaarheden uit het oog te verliezen. Wij willen mensen met elkaar verbinden, omdat iedereen recht heeft op een fijn bestaan! 

 

Hoe ontstaan?

KlikWerkt is ontstaan vanuit het behoud van zwembad Het Elderink in Hengelo Gld. Vanuit onze werkachtergrond hebben we het idee opgepakt om een sociale onderneming te beginnen. Dit heeft een vlucht genomen toen we in gesprek zijn geraakt over het burgerinitiatief om het zwembad in Hengelo te behouden.

We ontdekten dat het zwembad ons kansen bied om onze plannen en ideeën te verwezenlijken en tegelijkertijd de gemeenschap te steunen met als doel het op een duurzame wijze verbinden en actief betrekken van burgers bij de samenleving, ook de kwetsbare medemens. Daarom hebben we besloten ons bij dit initiatief aan te sluiten.


Waarom arbeidsparticipatie?

Voor ons is arbeid de meest volledige en veelzijdige vorm van zorg- en hulpverlening (het werkend herstellen). Arbeid bied afleiding aan kopzorgen en maakt fysiek moe waardoor je beter slaapt. Arbeid geeft het gevoel dat je wat kunt en is daarom goed voor je zelfvertrouwen. Arbeid brengt je in contact met mensen en geeft je het gevoel dat je erbij hoort. Kortom: arbeid is meer dan werk alleen. Arbeid bied de mogelijkheid om weer deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.


Waarom een sociale onderneming?

Een sociale onderneming pakt een maatschappelijk probleem op een bedrijfsmatige manier aan en brengt daarmee op grote schaal een maatschappelijke verandering te weeg. Daarbij staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats en de financiële winst is noodzakelijk om te blijven bestaan.

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die buiten de samenleving vallen door bijvoorbeeld ziekte, omstandigheden of onvermogen. Veel van deze mensen kunnen moeilijk zonder adequate hulp of begeleiding hun plaats in de samenleving weer terug vinden en zijn afhankelijk van sociale en/of financiële ondersteuning.

Het financiële en politieke klimaat is inmiddels dusdanig veranderd dat deze ondersteuning flink onder druk staat. Het moet goedkoper en efficiënter en dat vraagt om een hele andere aanpak.

Dit nu is het maatschappelijke probleem wat wij willen aanpakken en waarmee we een maatschappelijke verandering te weeg willen brengen.


Waar staan we voor?

KLIK staat voor Kleinschalig, Lokaal, Integraal en Klantgericht.

Kleinschalig is overzichtelijk en persoonlijk.

Lokaal zodat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving worden ondersteunt met hulp van vrienden, familie, buurt of gemeenschap.

Integraal zodat alle verschillende aspecten van de begeleiding (denk aan financiën, wonen, zorg enz.) aandacht krijgen.

Klantgericht zodat er persoonlijk en vraaggericht gewerkt wordt (maatwerk).


Visie

Onze visie is dat een mens het recht heeft op een volwaardig bestaan in de samenleving. Wij denken dat ieder mens mogelijkheden heeft die hij/ zij daarvoor kan benutten. Deze mogelijkheden zijn steeds het vertrekpunt voor samenwerking.


Missie

Met onze onderneming willen we mensen in de gemeente Bronckhorst ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling naar onafhankelijke maatschappelijke arbeidsparticipatie.


Samenwerking

Wij geloven in samenwerking met andere sociale ondernemingen en zorgorganisaties zodat snel geschakeld kan worden naar de wensen en behoeftes van de cliënt zodat er slagvaardig en deskundig gehandeld wordt. Dit zal leiden tot lage kosten en een hoog rendement.

We geloven ook in samenwerking met verenigingen, bedrijven en de lokale overheid zodat we met elkaar de gemeenschapszin in stand houden voor een leefbaar en duurzaam Bronckhorst.

Partners waarmee we samenwerken zijn: